VERENIGING

Historie

De geschiedenis van de vereniging in vogelvlucht. St.Hubertus Ooy-Zevenaar is een schietsportvereniging met als doel de bevordering van de schietsport in de breedste zin. De vereniging is opgericht op 17 augustus 1937 als onderdeel van de schutterij EMM. De schietlocatie was het schuttersgebouw van EMM aan de Slenterweg in Zevenaar. De oprichters waren de heren Willem Janssen en Gerrit Heinst.

Tijdens de oorlogsjaren was de vereniging niet actief: het gebouw werd gevorderd. Na de oorlog werd de vereniging weer actief, maar daar het gebouw aan de Slenterweg niet meer voldeed, werd een onderkomen gevonden in een boerenschuur bij de Breuly. In 1966 moest de vereniging stoppen met haar activiteiten doordat geen gebruik meer kon worden gemaakt van de schietbanen en door financiële problemen van de vereniging.

In 1968 vond een heroprichtingsvergadering plaats. Als onderkomen werd café Wittenhorst gevonden, maar het café werd door een brand geheel verwoest. In drie weken tijd is toen een ruimte bij zalencentrum Staring geschikt gemaakt, waar de vereninging ruim 35 jaar een onderkomen heeft gevonden. Sinds november 2004 maakt de vereniging gebruik van een zeer moderne accommodatie bij Reymer in Pannerden.

Activiteiten

De vereniging organiseert jaarlijks enkele activiteiten die een relatie hebben met de schietsport: competitie schieten wordt georganiseerd in enige door de KNSA gereglementeerde of door de KNSA erkende discipline, wildschieten (december), prijsuitreiking clubcompetitie en kleiduivenschieten (in de zomer).

Op initiatief van de leden kunnen ook andere activiteiten worden georganiseerd.

Lidmaatschap

Alleen personen van 16 jaar of ouder kunnen lid worden van de vereniging. De aanmelding geschiedt door het inleveren van een aanmeldingsformulier dat vergezeld dient te gaan van: een verklaring omtrent gedrag.(zgn VOG,) Deze is verkrijgbaar bij de gemeente van uw woonplaats en een recente pasfoto. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

De eerste drie maanden bent u aspirant-lid, d.w.z. dat u tijdens deze drie maanden beoordeeld wordt of u past binnen de vereniging. Omdat wij met vuurwapens schieten zijn wij verplicht strenge veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. U moet daarom blijk geven van het verantwoord kunnen hanteren van een wapen. Ook moet tijdens de proefperiode blijken dat u geïnteresseerd bent in de schietsport en het u niet enkel te doen is om een wapenvergunning te krijgen. Schutters met weinig of geen wapenervaring mogen het eerste jaar alleen met kleinkaliber schieten.

Tijdens de proefperiode hebt u alle rechten en plichten die horen bij een gewoon lidmaatschap, d.w.z. dat u gebruik kunt maken van de schietbanen, mee doet aan de onderlinge competitiestrijd, maar ook dat u de verschuldigde contributie betaalt, zich akkoord verklaard met het huishoudelijk reglement en het wedstrijdreglement. Na drie maanden eindigt het kandidaat lidmaatschap automatisch en wordt omgezet in een gewoon lidmaatschap, tenzij het bestuur met redenen omkleed het lidmaatschap weigert.

Lid worden?

Vul dan het contact formulier in en wij nemen z.s.m. contact met u op.


CONTACTFORMULIER